Rabu, 22 Agustus 2012

3 Perkara

Sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Dia meridhai kalian jika kalian
  1. Beribadah kepadaNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, 
  2. Berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai dan 
  3. Setia kepada orang yang telah diserahi urusan kalian oleh Allah (Pemimpin). 
Dan Dia membenci kalian dalam tiga perkara, yaitu

  1. Banyak bicara (menyampaikan perkataan tanpa mengetahui kepastian dan kebenarannya), 
  2. Banyak bertanya dan 
  3. Menghamburkan harta 
(Hadist shahih Muslim dari Abu Hurairah r.a. dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2)